Must Visit In Beibu-gulf

Beihai Underwater World

Golden Bay Mangrove Eco-tourist Region

Silver Beach Vacation Resort

Weizhou Island

Da Ming Shan National Nature Reserve

Nanhu Park

Qing Xiu Shan Scenic Spot

Yangmei Ancient Town

Detian waterfall

Mingshi countryside

Shijinglin - Garden Expo Park Ccenic Area

China and Vietnam Friendship pass

Bailang beach

Jiangshan Peninsula Tourist Resort

Golden Beach

Shiwan dashan Mountain National Natural Reserve

Bazhaigou Scenic Area

Former Residence of Feng Zicai

Liufeng Mountain Scenic Area

Sanniang Wan International Dolphin Park

Zhenwu Pavilion

Yuntian Cultural City

Lufengshan Scenic Area

Darongshan Forest Park